Album Ảnh Mù Cang Chải – Mùa Lúa Vàng

Những hình ảnh về lễ hội ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2013.