Album Ảnh Y Tý – Bắc Hà – Sapa – Hà Nội

Hình ảnh chuyến đi Y Tý đầu năm 2015 của nhóm :))

Y Tý rất đẹp, rất tuyệt vời 🙂