Album: Hà Nội những năm 90

Hình ảnh về một Hà Nội những năm 90. Rất gần gũi, rất thân thiện nhưng không kém phần hào hoa.