Album: Hoa Ban giữa lòng Hà Nội

Hoa Ban nở giữa lòng thủ đô.