Album: Ngoại Thành Hà Nội

Vài hình ảnh về ngoại thành Hà Nội,

Bên cạnh một Hà Nội hiện đại và đang ngày càng văn minh, vẫn có một Hà Nội đậm chất á đông, đậm chất nông thôn Việt Nam.