Chia sẻ trek log của một số cung đường

Dưới đây là các thông số và độ cao , cũng như mốc tọa độ , của các bậc tiền bối đã đi trinh phục thành công đã chia sẻ ,
1, FAN. — Không có (hồi đó tôi leo chưa có thiết bị GPS )
Fansipan: 22.303311,103.775383. Độ cao là 3143m.
2. Tà Xùa: 21°26’01.58″N, 104°18’13.96″E. Độ cao là 2875m
http://ridewithgps.com/routes/3941315
3. Bạch Mộc Lương tử:22°30’23.81″N, 103°35’15.50″E. Độ cao là 3047m
http://ridewithgps.com/routes/6945496
4. Phu Si Lung:22.625974,102.787386. Độ cao là 3.072m
http://ridewithgps.com/trips/4068306
Link tham khảo: http://www.phuot.vn/threads/149127-P…%AD-%E1%BA%A9n
5. Putaleng: 22.423129,103.603514 . Độ cao là 3.049m
http://ridewithgps.com/trips/4068974
6. Sinh Tcha Pao (Xi Giơ Pao), Vĩ độ: 22.150558° B, Kinh độ: 103.969541° Đ với độ cao 2878m
http://ridewithgps.com/trips/3951230#
7. Lùng Cúng: Có tọa độ 21.9026761, 104.2309427 và độ cao là 2908m.
http://ridewithgps.com/routes/6915033 (Leo từ Bản Thào Chua Chải, xã Chế Cu Nha, MCC, YB. Hướng này khả thi hơn leo từ Bản Lùng cúng rất nhiều)

Các bạn có thể download về và sử dụng cùng với GPS của mình.